Leg Psykoterapeut Per Malm

Kontakt

Jag kan nås per e-mail: per.malm1@gmail.com

Vanligen kan kontakt tas snabbare per telefon: 018-157300.

Om jag inte kan svara i telefon just när du ringer finns en telefonsvarare att lämna meddelande på - jag ringer oftast upp samma dag.

 

Mottagningsadress: Vaksalagatan 35, Uppsala (nära Vaksala torg).

per.malm1@gmail.com, 018-157300 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.legterapeutpermalm.se