Leg Psykoterapeut Per Malm

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsmetod där terapeut och klient tillsammans i samtal kartlägger  mönster och förhållningssätt som klienten vill förändra. Det kan gälla symptom man lider av, depression, ångest, rädsla för människor,  till exempel.  Det kan också vara så att man kört fast i sitt liv, sitt äktenskap, sitt arbete och behöver berätta sin historia för en utanförstående, professionell lyssnare för att  komma vidare.

Ibland räcker det med att kartlägga de tankemönster och förhållningssätt  som är störande  i nuet. (Det som brukar kallas kognitiv inriktning).

Många gånger vill klienten veta hur dessa mönster och sätt att fungera grundlades. Man tittar då tillsammans på klientens historia, familjebakgrund, barndom och ungdom. (Det som brukar kallas psykodynamisk inriktning).

 

När man förstår bättre hur man fungerar kan man  så småningom förändra sina mönster så att man trivs bättre med sig själv och känner sig tryggare.

Den psykoterapeutiska metoden kräver ofta  tid. Ibland kan det räcka med några samtal, men för det mesta får man räkna med  en längre tids behandling.

Man brukar börja med att träffa terapeuten  två, tre gånger innan man bestämmer om man vill fortsätta terapin.

 

Parsamtal

 

När ett par kommer för samtal kartlägger man tillsammans med terapeuten hur familjesystemet ser ut: Hur kommunicerar man med varandra? Vem bestämmer vad? Har grälen en konstruktiv eller en destruktiv ton, det vill säga leder ett gräl till något bra eller försämrar den relationen ytterligare? Kan paret tala med varandra om hur de talar till varandra? (Det som kallas meta-kommunikation)

När fungerar relationen, när fungerar den inte?

 

Tanken bakom är naturligtvis att kommunikationen utgör ett system där det är poänglöst att leta efter vems skulden är till att relationen har blivit dålig, det viktiga är att börja tala meningsfullt, ärligt och respektfullt med varandra. Möjligheten att göra det ökar om man får syn på de mönster man har i relationen.

 

Det kan ibland räcka med ett enda samtal, men oftast behövs flera för att "rucka" på systemet.

 

 

 

per.malm1@gmail.com, 018-157300 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.legterapeutpermalm.se